Disable Preloader
Modellen en advies

Nuttige adviezen

HET VOORDEEL VAN DE KWIJTSCHELDING VAN SCHULDEN VOOR DE GEFAILLEERDE : ENKEL OP EIGEN INITIATIEF!

De nieuwe faillissementswetgeving en de versoepeling van de voorwaarden om als natuurlijke persoon kwijtschelding te krijgen van uw schulden is van kracht sinds 1 mei 2018. De wijziging vereist wel een eigen inspanning van de natuurlijk persoon/gefailleerde.

De kwijtschelding[1] van de gefailleerde moet worden aangevraagd ofwel samen met de aangifte van faillissement ofwel uiterlijk binnen de 3 maanden na de publicatie van het faillissementsvonnis.

Eens de kwijtschelding is aangevraagd, gebeurt de toekenning ervan quasi automatisch.

Waar onder de oude wetgeving de verschoonbaarheid maar kon worden uitgesproken indien de gefailleerde ongelukkig en ter goeder trouw was, wordt de kwijtschelding op heden automatisch toegekend tenzij de gefailleerde een kennelijk grove fout heeft begaan die bovendien heeft bijgedragen aan het faillissement.

De vordering tot het niet toekennen of slechts gedeeltelijk toekennen van de kwijtschelding kan worden ingesteld door iedere belanghebbende en dit vanaf de bekendmaking van het faillissementsvonnis tot en via derdenverzet tot uiterlijk 3 maanden na de publicatie van het vonnis van de kwijtschelding.

De rechtbank doet uitspraak over de kwijtschelding uiterlijk bij sluiting van het faillissement[2] of alleszins uiterlijk 1 maand na het verzoek tot kwijtschelding indien het faillissement reeds was afgesloten bij de indiening van het verzoek[3].

Daarnaast werd met de nieuwe wetgeving de zogenaamde de ‘fresh start’ ingevoerd.

Onder de oude wetgeving verloor de  gefailleerde namelijk het beheer over al zijn goederen. De nieuwe wetgeving heeft dit gewijzigd naar enkel de goederen die de gefailleerde verkrijgt/verkregen heeft op grond van oorzaken die het faillissement voorafgaan.

Dit wil zeggen dat de inkomsten die de gefailleerde ontvangt uit een nieuwe activiteit niet meer ten goede komen van de faillissementsboedel.

Bent u zelf onlangs failliet verklaard of vreest u voor de continuïteit van uw onderneming, neem dan zeker contact met ons op voor een vrijblijvend advies of ondersteuning bij de beslissing die u hierin maakt.

[1] Terminologie: in de oude wetgeving spreekt men over ‘verschoonbaarheid’, in de nieuwe wetgeving over ‘kwijtschelding’

[2] De gefailleerde kan de rechtbank na het verstrijken van 6 maanden verzoeken vervroegd uitspraak te doen over kwijtschelding

[3] Indien het faillissement binnen de 3 maanden na publicatie van het faillissementsvonnis wordt afgesloten, kan het zijn dat het verzoek tot kwijtschelding nog niet werd neergelegd.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.