Disable Preloader
Modellen en advies

Nuttige adviezen

Aangifte schuldvordering via REGSOL

RegSol staat voor het centraal register voor solvabiliteit. Als schuldeiser in een faillissement moet u vanaf 1 april 2017 uw schuldvordering aangeven. ( www.regsol.be)

1.Algemeen

Vanaf 1 april 2017 wordt elk faillissementdossier opgenomen en bewaard  in het Centraal Register Solvabiliteit.  De papierstroom zal verdwijnen en wordt vervangen door een faillissementsdossier dat op een elektronische manier wordt opgebouwd en bijgehouden. 

Het Centraal Register Solvabiliteit bevat alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de faillissementsprocedure.

2. Openbaar deel – privaat deel

Het register ) zal opgesplitst worden in een ‘openbaar’ deel en een ‘privaat’ deel:

Het privaat deel is enkel toegankelijk voor magistraten, curatoren en griffiers.

Het openbaar deel is toegankelijk voor schuldeisers of belanghebbenden. Schuldeisers kunnen schuldvorderingen elektronisch neerleggen. Belanghebbenden kunnen documenten met recht van inzage raadplegen

3. Schuldeisers 

Voor schuldeisers is Regsol erg belangrijk. Indien U schuldeiser bent in een faillissement bent u verplicht  op elektronische wijze in het Centraal Register Solvabiliteit aangifte moeten van Uw schuldvordering.

Voor deze elektronische aangifte dient een vergoeding betaald te worden van 6,00 euro. Deze vergoeding is vrijgesteld van BTW en is bedoeld om de werking van het platform te bekostigen.

De elektronische aangifte van schuldvordering komt rechtstreeks bij de curator terecht, die dan net zoals vroeger instaat voor de verwerking ervan.

Deze verplichting geldt niet voor rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn en natuurlijke personen. Zij kunnen hun aangifte indienen met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het kantooradres van de curator zelf.

Wanneer Uw aangifte werd ingediend, krijgt U toegang tot het faillissementsdossier en kan U Uw aangifte steeds via www.regsol.be bekijken, aanvullen of verbeteren.

Wil u meer informatie over Regsol, kan u steeds met ons contact opnemen.

Magda Lauwers

Magda heeft een jarenlange ervaring met de juridische begeleiding en bijstand van haar cliënteel zowel in commerciële als burgerlijke geschillen opgebouwd.

Vragen
  1. Ik wens een schuldvordering in te dienen, tegen Vlamse Energieleverancier. Wendy Stoerkel: VEL20109153-83 Openstaand saldo: -125,-€

  2. Ik wens een schuldvordering in te dienen, tegen Vlamse Energieleverancier. Wendy Stoerkel: VEL20109153-83 Openstaand saldo: -125,-€

  3. Ik wens een schuldvordering in te dienen bij het faillissement van de VLaamse Energieleverancier BV Klant Marc Schotsaert - VEL 21137556_92 titularis van de openstaande facturen met openstaand saldo 274.14 euro fact.CN 220045150 eindafrekening -28.99 euro en fact. CN 220045151 eindafrekening 245.150 euro

  4. ik wens ook zo'n modelbrief voor aangifte van schuldvordering (Vlaamse energieleverancier) AUB MVG, Vanderstappen Danielle

  5. faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. Klant Luc Neyt : VEL19030033-88 openstaandee saldo : -426.85 €

  6. faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. Klant Luc Neyt : VEL19030033-88 openstaandee saldo : -426.85 €

  7. Ik wens een schuldvordering in te dienen tegen Vlaamse Energieleverancier in faling. Ik heb een tegoed van 118,01 €

  8. Beste Heeft u soms een modelbrief vo kwijtschelding. Ben nl op 6 april failliet verklaard en las op jullie site dat je zelf een kwijtschelding van schulden moet aanvragen. En is dit dan naar de ondernemingsrechtbank dat ik dit aangetekend moet versturen of moet dit betekend worden door een deurwaarder. Mvg Ingrid

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.